Bảo mật thông tin đơn hàng

Để bảo mật thông tin của đơn hàng, khi bắt đầu đăng ký toàn khoản tại Top Ship, bạn sẽ phải đồng ý với 2 điều khoản mà Top Ship đặt ra:

Nhận email liên hệ từ đội ngũ Top Ship

Bằng việc đăng ký tôi đồng ý với điều khoản sử dụng dịch vụ

Top Ship sở hữu lưu trữ dữ liệu, cơ sở dữ liệu và tất cả các quyền đối với ứng dụng Top Ship. Tuy nhiên chúng tôi không yêu cầu sử dụng các quyền của dữ liệu của bạn.

Bạn giữ lại tất cả các quyền đối với dữ liệu của bạn và chúng tôi sẽ không bao giờ liên lạc với khách hàng của bạn trực tiếp, hoặc sử dụng dữ liệu của bạn cho lợi thế kinh doanh của chúng tôi hoặc cạnh tranh với bạn hoặc thị trường để khách hàng của bạn. 

Điều đó có ý nghĩa bạn sở hữu dữ liệu của bạn và chúng tôi sẽ tôn trọng điều đó. Chúng tôi sẽ không cố gắng cạnh tranh với bạn hoặc viết thư cho khách hàng của bạn.

Top Ship cam kết bảo mật thông tin đơn hàng của bạn trên Top Ship vì quyền lợi của người dùng. 

 


TAG: #bảo mật đơn hàng #bảo mật thông tin #bảo mật thông tin đơn hàng #bảo mật thông tin ĐH #Thông tin bảo mật đơn hàng #bảo mật topship #bảo mật đơn hàng topship
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan