Bảo mật tài khoản

Bảo mật tài khoản Top Ship

Sau khi tạo tài khoản bạn sẽ phải xác thực email và số điện thoại sử dụng. Nếu sau 7 ngày tạo tài khoản mà không xác thực, tài khoản đó sẽ bị khóa vĩnh viễn. Xác nhận email và số điện thoại nhằm bảo mật thông tin tài khoản.


TAG: #Bảo mật tài khoản Top Ship #bao mat tai khoan #bao mat tai khoan top ship
Nhóm bài viết liên quan