Có bao nhiêu cách tạo sản phẩm trong POS?

Để tạo được đơn hàng, sử dụng Top Ship làm dịch vụ vận chuyển, Chắc chắn Shop phải tạo sản phẩm thì mới có thể sử dụng tối ưu nó được.

Top Ship giới thiệu đến Shop 3 cách tạo mới/ Thêm sản phẩm bằng 3 cách khác nhau như sau:

      1. Thêm sản phẩm từ file Excel.
      2. Thêm sản phẩm thủ công.
      3. Thêm sản phẩm trực tiếp tại POS

Cách 1: Với Shop có nhiều sản phẩm, muốn tạo hàng loạt sản phẩm để quản lý dễ dàng và nhanh chóng.

Cách 2: Đây là cách tạo sản phẩm bình thường, đơn giản với Shop có ít sản phẩm, không phải mất thời gian loay hoay với file import sản phẩm chỉ với một vài sản phẩm.

Cách 3: Đây là cách tạo sản phẩm nhanh, dễ dàng tạo sản phẩm trực tiếp tại 1 giao diện tạo đơn hàng mà không cần mất thời gian chuyển giao diện tạo sản phẩm trước đó. 


TAG: #Các cách tạo sản phẩm #cac cach tao san pham #cách tạo sản phẩm #cach tao san pham
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan