Các dịch vụ gia tăng (giá chưa bao gồm 10% VAT) của GHN

TopShip là trung gian đối soát khi bạn sử dụng dịch vụ vận chuyển GHN tại eTop.vn. Khi sử dụng dịch vụ GHN tại TopShip, bạn cần tham khảo thêm các dịch vụ gia tăng của nhà vận chuyển tại đây.

Loại dịch vụ

Phí dịch vụ

Lưu ý

1. Thu tiền hộ

Miễn phí

Phụ phí chuyển tiền thu hộ: Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các phụ phí sinh hoạt trong quá trình hoàn tiền cho khách hàng ( gồm cước phí ngân hàng lúc chuyển khoản, nộp tiền,…phụ phí chuyển tiền sẽ được cấn trừ trực tiếp vào tiền thu hộ khi TopShip chuyển tiền cho khách hàng. (TopShip sử dụng ngân hàng Vietcombank).

2. Khai giá

Miễn phí

Giá trị đơn hàng: từ 0 – 1.000.000 VND

Chi tiết tham khảo Dịch vụ khai giá dưới đây

11.000 VND

Đơn hàng giá trị từ 1,000,000 VNĐ - dưới 3,000,000 VNĐ

0.5%

Đơn hàng giá trị từ 3,000,000 VNĐ trở lên

3. Giao lại

Miễn phí

GHN hỗ trợ giao lại miễn phí đến người nhận mỗi ngày tối thiểu 01 lần, tối đa 03 lần trong TH giao không thành công (áp dụng cho đơn hàng chưa chuyển sang trạng thái Chờ trả hàng)

4. Yêu cầu giao lại

10.000 VND/đơn

Trong vòng 24 giờ kể từ khi đơn hàng được chuyển sang trạng thái trả hàng, Người gửi có thể yêu cầu giao lại đơn hàng như là một đơn hàng mới, với thời gian mặc định là gói 01 ngày kể từ thời điểm yêu cầu.

Số lần yêu cầu giao lại tối đa : 01 lần / đơn hàng.

Trường hợp quá 24 giờ GHN không nhận được yêu cầu giao lại , đơn hàng sẽ được tự động chuyển trạng thái Trả hàng.

 

5. Khai giá

Miễn phí

Giá trị đơn hàng: từ 0 – 1.000.000 VND

Chi tiết tham khảo Dịch vụ khai giá dưới đây

 

11.000 VND

Đơn hàng giá trị từ 1,000,000 VNĐ - dưới 3,000,000 VNĐ

 

0.5%

Đơn hàng giá trị từ 3,000,000 VNĐ trở lên

Cước phí lấy hàng ngoại thành 1: 5.000/ đơn hàng

Cước phí lấy hàng ngoại thành 2 : 10.000/ đơn hàng  

- Dịch vụ khai giá:

  • Không áp dụng với khách hàng là các Sàn giao dịch Thương mại Điện tử. Đối với các Sàn giao dịch Thương mại Điện tử các Bên sẽ thỏa thuận theo từng Hợp đồng riêng.
  • Phí khai giá hàng hóa nhằm bảo đảm quyền lợi tối đa cho khách hàng khi xảy ra thiệt hại, hư hỏng, mất mát. Về quy trình bồi thường, khách hàng tham khảo chi tiết tại mục “V.TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI -> mục 3.2 Trách nhiệm bồi thường của GHN”.
  • Phí khai giá hàng hóa không bắt buộc đối với Đơn hàng.


TAG: #dịch vụ gia tăng #dich vu gia tang GHN #dịch vu GHN #Giao Hàng Nhanh (GHN) #tiền thu hộ #dịch vụ gia tăng GHN #dịch vụ GHN #các dịch vụ gia tăng của ghn #khai giá #thu hộ #giao lại đơn hàng
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan