Thay đổi thông tin tài khoản như thế nào?

Để thay đổi thông tin tài khoản đăng kí bạn, cần đăng nhập tài khoản tại TopShip, sau đó Kiểm tra thông tin tài khoản đăng ký bằng cách: nhấn nút lệnh "Thiết lập tài khoản" tại thanh menu dọc, làm theo hướng dẫn chi tiết trong bài viết.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại Top Ship

Bước 2: Kiểm tra thông tin tài khoản đăng ký bằng cách: nhấn nút lệnh "Thiết lập tài khoản" tại thanh menu dọc, khi đó sẽ hiển thị giao diện như sau:

  • Thông tin tài khoản:

Thay đổi thông tin tài khoản

 
Tại đây, bạn có thể thay đổi mật khẩu tùy bằng cách nhấn vào button *Thay đổi mật khẩu*

Có thể tùy chọn thiết lập tài khoản để thay đổi mật khẩu đăng nhập.

Shop có thể thay đổi mật khẩu bằng cách nhập mật khẩu hiện tại => Mật khẩu mới => Nhập lại mật khẩu mới. Như vậy Shop đã có thể sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập tài khoản.

Bước 3: Gửi mail về hộp thư hotro@topship.vn với những nội dung sau nếu bạn cần thay đổi địa chỉ email hoặc số điện thoại trong tài khoản.

  1. Thông tin tài khoản đăng kí ban đầu ( gồm Họ tên, Email, Số điện thoại)
  2. Nội dung cần Top Ship hỗ trợ

Ví  dụ:

Thông tin tài khoản:

Tên: Huỳnh Thị Dung

Email: thudung92@yahoo.com

SDT: 0973537500

Nhờ Top Ship đổi từ Email: thudung92@yahoo.com thành thudung92@gmail.com vì lý do nhập sai Email

 

Sau khi đã gửi mail, hệ thống Top Ship sẽ tiếp nhận xử lý và nhân viên sẽ gọi điện báo cho shop sau khi đã xử lý thành công


TAG: #đổi email #đổi sdt #đổi thông tin tài khoản #thay đổi thông tin #thay đổi thông tin tài khoản #thay đổi tài khoản #thay đổi email đăng ký #thay đổi sdt đăng ký
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan