Cách thức thu hộ đơn hàng AhaMove

Đơn hàng giao tức thì AhaMove được tạo ra từ Top Ship có được ứng trước tiền thu hộ như sử dụng trực tiếp AhaMove.

Tài xế sẽ ứng trước số tiền như Khách hàng yêu cầu:

Ví dụ: Tiền ứng trước: 900.000đ

Tiền phí vận chuyển: 30.000đ

Ứng trước (là số tiền Shop nhận lại từ Shipper): Tiền ứng trước - Tiền phí vận chuyển = 900.000đ -  30.000đ = 870.000đ.

Tùy theo gói vận chuyển Shop chọn sẽ được ứng tiền theo gói dịch vụ đó của nhà vận chuyển.


TAG: #thu hộ đơn hàng ahamove #thu hộ Ahamove #thu ho ahamove #thu ho don hang ahamove
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan