Chính sách - Dịch vụ

TOP SHIP với giá rẻ nhất, rủi ro thấp nhất và không cần cam kết đơn hàng, được sử dụng dịch vụ Miễn Phí với mức phí vận chuyển rẻ. Đầy đủ các chính sách giá, giao hàng,.. TOP SHIP là nền tảng kết nối các nhà vận chuyển. Vì vậy, khi Shop tùy chọn Nhà vận chuyển tại Top Ship thì đơn hàng sẽ theo chính sách giao hàng của nhà vận chuyển đơn hàng đó.