Chính sách thanh toán tại Topship

Quy trình thanh toán là một bước quan trọng để khách hàng của bạn thanh toán chi phí. 

Để đảm bảo quá trình thanh toán giữa Shop và Top Ship hợp lệ và không xảy ra sai sót. Shop cần cung cấp chính xác thông tin tài khoản của mình lúc tạo tài khoản Top Ship. Thông tin tài khoản vô cùng quan trọng vì đó là căn cứ để Top Ship thực hiện đối soát với Shop. Quá trình đăng ký tài khoản bắt buộc Shop phải nhập đúng địa chỉ email, số điện thoại để Top Ship hỗ trợ Shop trong quá trình bảo mật thông tin bao gồm thông tin tài khoản ngân hàng.

Top Ship thực hiện đối soát với Shop bao gồm chi phí đơn giao hàng, chi phí thu hộ, chi phí vận chuyển được cấn trừ. Tiền đơn hàng của khách hàng sẽ được eTop thanh toán và đối soát vào ngày mà bạn tùy chọn ở mục "LỊCH CHUYỂN KHOẢN" gồm nhiều tùy chọn như: Hàng ngày hoặc thứ 2-4-6 hàng tuần hoặc thứ 3-5 hàng tuần,... bằng hình thức thanh toán qua ngân hàng Vietcombank dựa trên số tài khoản khách hàng cung cấp lúc tạo tài khoản eTop để sử dụng dịch vụ miễn phí.

Phí chuyển tiền trong mỗi phiên đối soát là chi phí mà Ngân Hàng sẽ tính phí. Top Ship không can thiệp, không tính chi phí này.

Top Ship sử dụng ngân hàng Vietcombank và phí chuyển tiền được tính như sau: https://www.vietcombank.com.vn/Corp/Documents/Ngan%20hang%20dien%20tu3.pdf

 


TAG: #chinh sach GHN #chinh sach thanh toan #chinh sach thanh toan phi #chính sách thanh toán #Giao Hàng Nhanh (GHN) #Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK) #CPN ViettelPost #gia Viettel Post
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan