Cửa hàng

Ở đây sẽ hiện ra những thông tin về cửa hàng của bạn!

Gồm có:

 1. Thông tin liên hệ
 2. Tài khoản ngân hàng
 3. Lịch chuyển khoản
 4. Số dư  (Tổng tiền thu hộ đã cấn trừ chi phí của các đơn hàng đang được xử lý (chưa giao hàng hoặc chưa trả hàng thành công))

1Thông tin liên hệ: là thông tin cửa hàng mà ban đầu shop đăng kí cửa hàng

2. Tài khoản ngân hàng

Điền đầy đủ thông tin Tài khoản ngân hàng của shop. Sau đó bấm nút cập nhật để hoàn thành việc cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng.

** Lưu ý:

 • Tên "Tài khoản ngân hàng" nhập không dấu, có khoảng cách
 • Nếu chi nhánh ngân hàng của shop không có thì chọn chi nhánh lớn nhất của khu vực.

3. Lịch chuyển khoản

Nhấn vào "LỊCH CHUYỂN KHOẢN" sẽ hiện ra các lựa chọn sau:

 • Hàng ngày (thứ 2, 3, 4, 5, 6)
 • Thứ 2 - 4 - 6 hàng tuần
 • Thứ 3 - 5 hàng tuần
 • 1 tuần 1 lần vào thứ 6
 • 1 tuần 2 lần vào thứ 6 (tuần thứ 2 và tuần cuối cùng của tháng)
 • 1 tháng 1 lần (tuần cuối cùng của tháng)

Bước 2:  Lựa chọn lịch chuyển khoản phù hợp với nhu cầu của bạn.

 Sau đó nhấn tùy chọn xác nhận để hoản thành chọn lịch đối soát của Shop. 

***Lưu ý*

- Những đơn đã giao thành công thì NVC sẽ đối soát với Top Ship (thời gian đối soát từ 3-4 ngày). Sau đó Top Ship sẽ lên phiên chuyển tiền, shop kiểm tra không có thắc mắc gì thì vào ngày shop chọn, Top Ship sẽ chuyển tiền cho shop.

- Trước khi tới ngày chuyển khoản, Shop kiểm tra mình đã có " Phiên Chuyển Tiền" chưa và ngày chuyển dự kiến là khi nào. Vào ngày chuyển tiền dự kiến TopShip sẽ phát lệnh chuyển tiền cho shop

 • Ví dụ: shop chọn phiên là 2,4,6 hàng tuần thì trước 2,4,6 shop kiểm tra mình có phiên chưa và ngày chuyển dự kiến là khi nào .
 • Phần số dư: Tổng tiền thu hộ đã cấn trừ chi phí của các đơn hàng đang được xử lý (chưa giao hàng hoặc chưa trả hàng thành công).

4. Số dư  (Tổng tiền thu hộ đã cấn trừ chi phí của các đơn hàng đang được xử lý (chưa giao hàng hoặc chưa trả hàng thành công))


TAG: #thông tin cửa hàng #sửa thông tin cửa hàng #thay đối thông tin cửa hàng #cập nhật thông tin cửa hàng #tài khoản ngân hàng #thông tin liên hệ #sửa tài khoản ngân hàng
Bài viết tương tự