Quản lý danh mục sản phẩm làm thế nào?

Ở đây sẽ hiện ra tất cả các danh mục sản phẩm của cửa hàng của bạn.

Bạn có thể thao tác ở đây để THÊM/ CHỈNH SỬA DANH MỤC SẢN PHẨM của bạn với các bước đơn giản sau nhé!

Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên etop

Bước 2: Tùy chọn nhấn biểu tượng "Thiết lập cửa hàng" trên thanh menu dọc

Bước 3: Nhấn vào mục "Danh mục" giao diện sẽ hiện ra như sau:

Gồm 2 mục:

1. TẤT CẢ DANH MỤC

Ở đây sẽ hiện thị tất cả các danh mục sản phẩm của cửa hàng của bạn.

2. TÌM  KIẾM DANH MỤC

Khi bạn có quá nhiều danh mục sản phẩm, để giúp bạn tìm kiếm danh mục mà bạn cần nhanh hơn, bạn chỉ cần nhập tên danh mục tại mục tìm kiếm danh mục.

Để hiểu hơn về "Danh mục sản phẩm" bạn có thể tham khảo: "Danh mục sản phẩm là gì?" tại đây.


TAG: #thêm địa chỉ lấy hàng #sửa địa chỉ lấy hàng #cập nhật địa chỉ lấy hàng
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan