Khách hàng có thể hẹn lại thời gian giao hàng của GHTK được không?

Nếu khách hàng có việc bận tại thời điểm giao hàng, GHTK sẽ delay và giao lại vào ca sau hoặc ngày mà khách hàng hẹn.
GHTK luôn cố gắng giao lại, hỗ trợ KH để giao hàng thành công. Tuy nhiên đối với các đơn hàng bị KH delay quá 3 lần, GHTK sẽ chuyển trạng thái đơn hàng thành Không giao được hàng và tiến hành trả lại hàng cho shop. 


TAG: #Delay giao hàng #delay giao hang #delay giao hàng #hỗ trợ giao hàng #số lần hẹn giao hàng #thời gian giao hàng của ght
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan