Đối soát tiền thu hộ (COD) như thế nào?

Để đối soát tiền thu hộ (COD), những phiên chuyển tiền mà eTop đã đối soát với bạn, chỉ cần làm như sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại topship.vn

Bước 2: Nhấn vào mục "Phiên chuyển tiền" trên thanh menu dọc, sẽ hiển thị giao diện như sau:

Khi nhấn xem chi tiết, tất cả thông tin sẽ được hiển thị ra hết cho Shop dễ xem và thống kê đối soát.

Bên ngoài phiên đối soát sẽ hiển thị rõ:

  • Tổng tiền thu hộ
  • Tổng chi phí giao hàng
  • Tổng chi phí trả hàng
  • Tổng tiền còn lại
  • Số đơn thành công
  • Trả hàng
  • Đơn hàng thu hộ
  • Đơn hàng không thu hộ

Khi nhấn xổ xem chi tiết, Shop sẽ thấy rõ số tiền COD, phí giao hàng, phí trả hàng, Và số còn lại.

 


TAG: #Đối soát chi phí COD #doi soat chi phi COD #doi soat cod #đối soát COD #chi phi Cod #đối soát chi phí COD #đối soát tiền thu hộ #doi soat tien thu ho #thu ho topship #tiền thu hộ topship đối soát #topship #giao hàng topship #vận chuyển topship.
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan