Đối soát chi phí vận chuyển

Để đối soát chi phí vận chuyển, những phiên chuyển tiền mà eTop đã đối soát với bạn, chỉ cần làm như sau:

Khi nhấn xem chi tiết, tất cả thông tin sẽ được xổ ra hết cho Shop dễ xem và thống kê đối soát.

Bên ngoài phiên đối soát sẽ hiển thị rõ:

  • Tổng tiền thu hộ
  • Tổng chi phí giao hàng
  • Tổng chi phí trả hàng
  • Tổng tiền còn lại
  • Số đơn thành công
  • Trả hàng
  • Đơn hàng thu hộ
  • Đơn hàng không thu hộ

Khi nhấn xổ xem chi tiết, Shop sẽ thấy rõ số tiền COD, phí giao hàng, phí trả hàng, Và số còn lại.

 


TAG: #Đối soát chi phí COD #doi soat chi phi COD #chi phi van chuyen #doi soat van chuyen #doi soat chi phi van chuyen
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan