Đối soát đơn giao hàng như thế nào?

Để đối soát đơn giao hàng, nhấn xem chi tiết những phiên chuyển tiền mà Top Ship đã đối soát với bạn, tất cả thông tin sẽ được xổ ra cho Shop dễ xem và thống kê đối soát.

  • Thông tin cửa hàng: thông tin được thể hiện trên phiếu in đơn giao hàng.
  • Thông tin ngân hàng: Cung cấp tài khoản mà dựa trên đó Top Ship thực hiện việc đối soát đơn giao hàng với Shop: số đơn hàng được đối soát, chi phí vận chuyển, chi phí thu hộ (COD), chi phí còn lại, số đơn hàng thành công và trả hàng trong phiên đối soát.
  • Phiên chuyển tiền: Thể hiện chi tiết trạng thái đối soát giữa Top Ship và Shop.


TAG: #đối soát đơn GH #doi soat don GH #đối soát đơn giao hàng #doi soat dơn giao hang #đối soát giao hàng #doi soat giao hang #đối soat đơn GH làm thế nào
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan