Đối soát thu hộ

Ai là người chịu phí chuyển khoản?

Phí chuyển tiền của Topship được tính dựa trên biểu phí dịch vụ của ngân hàng điện tử Vietcombank. Phí chuyển tiền sẽ do người nhận (Shop) trả, Topship không chịu chi phí này.


Topship có đối soát tiền mặt không?

Mọi giao dịch đối soát tại Topship đều được giao dịch thông qua Ngân hàng. Topship không hỗ trợ đối soát tiền mặt cho Khách hàng. Để thuận tiện cho các bên, Shop cập nhật tài khoản ngân hàng để được hỗ trợ. 


TAG: #Đối soát chi phí COD #chi phí vận chuyển #phí chuyển khoản ngân hàng #chuyển khoản ngân hàng #chịu phí chuyển khoản #topship đối soát tiền mặt #topship doi soat tien mat #đối soát tiền mặt #doi soat tien mat #đối soát tiền #topship đối soát
Nhóm bài viết liên quan