Quy định giới hạn kích thước và khối lượng hàng hóa của GHN

GIỚI HẠN KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG TỐI ĐA

 Trường hợp  Trọng lượng  Kích thước 3 chiều
 Nhân viên đến lấy hàng  50KG  50 x 30 x 50 (cm)
 Khách hàng gửi hàng trực tiếp tại điểm gửi hàng  30KG  100 x 100 x 100 (cm) 


Trường hợp có sự chênh lệch giữa khối lượng thực tế và khối lượng quy đổi thì GHN sẽ áp dụng tính cước đối với khối lượng cao hơn (“Khối lượng tính cước”).

Khối lượng quy đổi tính theo theo công thức: (dài(cm) x rộng(cm) x cao(crm))/5.000

Trường hợp Khối lượng tính cước bị lẻ số kg thì số kg lẻ (sau đây tạm gọi là số “X”) sẽ được làm tròn lên như sau:

- X < kg 0,5: sẽ được làm tròn là 0,5 kg.

- X > kg 0,5 kg: sẽ được làm tròn là 1 kg. 


TAG: #khối lượng #kích thước #Giới hạn kích thước #Giới hạn kích thước và khối lượng #gioi hạn khoi luong #gioi han toi da #gioi hạn kich thuoc
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan