Hàng hóa cấm bay gồm những mặt hàng nào?

TOP SHIP là nền tảng kết nối các nhà vận chuyển. Vì vậy, TOP SHIP không có chính sách hàng hóa riêng của mình. Vì vậy Shop sử dụng dịch vụ nào tại TopShip sẽ sử dụng dịch vụ vận chuyển và quy định hàng hóa của Nhà vận chuyển đó.

Để chi tiết hơn về chính sách của nhà vận chuyển Shop sử dụng tại Top Ship. Vui lòng tham khảo link chi tiết bài viết dưới đây về mặt hàng nhà vận chuyển không hỗ trợ vận chuyển bay. 

HÃNG VẬN CHUYỂN QUY ĐỊNH HÀNG HÓA

  Hàng hóa cấm vận chuyển bay tại GHN 

  Hàng hóa cấm vận chuyển bay tại GHTK 

  Hàng hóa cấm vận chuyển bay tại VTP

 


TAG: #hàng hóa cấm bay #hang hoa cam bay #hang cam bay tai topship #hàng cấm bay tại topship #hàng hóa cấm bay tại topship.
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan