Hàng hóa cấm vận chuyển tại GHTK là mặt hàng nào?

 Hàng hóa cấm gửi:

  • Các chất ma túy và chất kích thích thần
  • Vũ khí đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự
  • Vũ khí thô sơ như dao, kiếm, giáo, mác, lưỡi lê, đao, mã tấu, quả đấm, quả chùy, cung, nỏ ...
  • Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
  • Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và các chất gây nguy hiểm hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
  • Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu.
  • Sinh vật sống, thực phẩm yêu cầu bảo quản.
  • Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hóa cấm nhập vào nước nhận.
  • Tiền Việt Nam, nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền; hóa đơn VAT, giấy tờ không thể cấp lại.
  • Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại  đá quí  hay các  sản phẩm khác  được chế  biến từ kim khí quí, đá quí.


TAG: #hàng cấm vận chuyển #hàng không được vận chuyển #hang cam van chuyen ghtk #hàng cấm vận chuyển ghtk #hàng không hỗ trợ ghtk #hang khong ho tro ghtk
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan