Hàng hóa không được hỗ trợ giao tại TopShip

TOP SHIP là nền tảng kết nối các nhà vận chuyển. Vì vậy, TOP SHIP không có chính sách hàng hóa riêng của mình. Vì vậy Shop sử dụng dịch vụ nào tại TopShip sẽ sử dụng dịch vụ vận chuyển và quy định hàng hóa của Nhà vận chuyển đó.

Các mặt hàng không được hỗ trợ giao tại Topship sẽ nằm ngoài chính sách hỗ trợ của các đơn vị vận chuyển được tích hợp tại Topship. Để chi tiết hơn về chính sách của nhà vận chuyển Shop sử dụng tại Top Ship. Vui lòng tham khảo link chi tiết bài viết dưới đây:

HÃNG VẬN CHUYỂN QUY ĐỊNH HÀNG HÓA

  Hàng hóa cấm vận chuyển tại GHN 

  Hàng hóa cấm vận chuyển tại GHTK 

  Hàng hóa cấm vận chuyển tại VTP
  Hàng hóa cấm vận chuyển tại AhaMove 

 


TAG: #Hàng hóa không được hỗ trợ #Hàng hóa không được hỗ trợ giao #hang hoa khong ho tro #hàng hóa không hỗ trợ #hàng hóa không được hỗ trợ giao
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan