Hỗ trợ giao hàng của nhà vận chuyển như thế nào?

Các đơn vị vận chuyển hỗ trợ tối đa đơn giao hàng 3 lần đến cho Khách hàng. Bên cạnh đó chưa có chức năng hẹn giao chính xác theo giờ.

Lưu ý:

GHTK: Đơn hàng giao 3 lần không thành công sẽ được lưu kho hỗ trợ lưu kho 3 ngày cho Khách hàng có nhu cầu đến kho lấy hàng.

GHN: Đơn hàng giao 3 lần không thành công sẽ được kích hoạt giao lại 11.000đ sau 24h đơn hàng chuyển về trạng thái giao không thành công nếu shop có gửi yêu cầu.

Trong vòng 24 giờ kể từ khi đơn hàng được chuyển sang trạng thái trả hàng, Người gửi có thể yêu cầu giao lại đơn hàng như là một đơn hàng mới, với thời gian mặc định là gói 01 ngày kể từ thời điểm yêu cầu.

Số lần yêu cầu giao lại tối đa : 01 lần / đơn hàng.

Trường hợp quá 24 giờ GHN không nhận được yêu cầu giao lại , đơn hàng sẽ được tự động chuyển trạng thái Trả hàng.

VTP: Bưu tá VTP sẽ liên hệ KH 3 lần để giao hàng, trong một số TH vẫn gọi điện nhờ Shop hõ trợ liên lạc nếu đơn hàng không gọi được cho khách hàng.


TAG: #ho tro giao hang #so lan giao hang #giao hang ho tro #giao hang ho tro ghn #hỗ trợ giao hàng #thời gian giao hàng #ho tro giao hang topship
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan