Hướng dẫn Import sản phẩm nâng cao bằng file Excel

Tại Top Ship, tạo sản phẩm hàng loạt để bán hàng rất tiện lợi với 2 cách:

1: Import sản phẩm nhanh

2: Import sản phẩm nâng cao

Bài viết hướng dẫn import sản phẩm nâng cao từ file Excel, giúp Shop tiết kiệm thời gian hơn khi tạo sản phẩm thủ công tại Top Ship.

Bước 1:

Download file import mẫu từ Top Ship. Download

Bước 2:

 Hình 1: Format import sản phẩm mẫu gồm các trường bắt buộc

Khi Shop muốn import nâng cao, các cột cần lưu ý:

  • Cột Nhóm hàng: thể hiện nhóm hàng (category) của sản phẩm. Mỗi sản phẩm chỉ thuộc 1 nhóm hàng. Nhóm hàng có phân cấp cha-con, được thể hiện theo cú pháp: NHÓM CHA >> NHÓM CON
  • Cột Bộ sưu tập: thể hiện bộ sưu tập của sản phẩm. Mỗi sản phẩm có thể thuộc nhiều bộ sưu tập khác nhau, các bộ sưu tập ngăn cách nhau bới "|". Vd: Giày cao gót | Giày da | Gót nhọn
  • Sản phẩm có nhiều phiên bản sẽ được thể hiện bằng nhiều dòng có cùng Mã hàngTên hàng hoá nhưng khác Mã thuộc tính
  • Cột Thuộc tính: thể hiện danh sách các cặp <Tên thuộc tính>:<Giá trị thuộc tính> của 1 phiên bản sản phẩm, các cặp ngăn cách nhau bởi "|". Vd:   Màu sắc: Trắng | Size: 36
  • Cột Hình ảnh: nhận vào danh sách url hình ảnh sản phẩm, mỗi url cách nhau bởi ","

Với Shop muốn tạo sản phẩm nâng cao, khi import sản phẩm, khách hàng nhập đầy đủ thông tin tại file Excel nhưng cần lưu ý hai cột Tên sản phẩm và Giá bán, bắt buộc cần nhập. Các cột còn lại có thể bỏ trống.

  • Tên sản phẩm: thể hiện tên hàng hóa để phân biệt giữa các loại hàng hóa khác nhau.
  • Giá bán: thể hiện giá trị từng sản phẩm của cửa hàng.

LƯU Ý:

Khi import sản phẩm, nếu Shop nhập thông tin cho cột thuộc tính thì tên sản phẩm không được trùng.

Hình 2: Format thể hiện format khi Shop nhập thuộc tính sản phẩm

Bước 3:

Vào menu Cửa hàng của tôi, chọn Import

 

Hình 3: Giao diện khi Shop chọn file import sản phẩm

Hệ thống sau đó sẽ tiến hành import sản phẩm, bạn vui lòng đợi đến khi hoàn tất quá trình. 

 Hình 4: Giao diện khi Shop đã chọn file import sản phẩm và import

Chỉ với các bước đơn giản như vậy, Shop đã có thể import hàng loạt sản phẩm tại Top Ship.

Ngoài ra Shop có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn import sản phẩm nhanh nhé.


TAG: #Import sản phẩm nâng cao #import nang cao #import san pham #Import sản phẩm từ file Excel #import bằng file excel #import bang file excel #import sản phẩm #import sản phẩm nâng cao
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan