Ở TOPSHIP, để tạo đơn giao hàng thành công, shop phải có số dư tài chính tương ứng hoặc hơn tổng tiền cước của tất cả đơn giao hàng sẽ được tạo, được gọi là “tiền ứng cước”. Chủ shop vui lòng xem chi tiết thông tin chuyển khoản dưới đây để thao tác đúng […]

blank

Số tài khoản ngân hàng cần được người dùng nhập chính xác trên TOPSHIP. Nếu nhập sai hoặc muốn chỉnh sửa số tài khoản, chủ shop cũng luôn có thể nhanh chóng thay đổi lại theo các thao tác đơn giản sau. Bước 1: Đăng nhập tài khoản TOPSHIP tại https://topship.vn (Tham khảo cách đăng […]

blank

Dưới đây là một số lưu ý khi kiểm tra phiên chuyển tiền: Hình 1: Tùy chọn lịch chuyển khoản trong mục “Thiết lập cửa hàng” 1: Shop kiểm tra ngày thiết lập chuyển tiền tại “Thiết lập cửa hàng” theo lịch đã chọn. 2: Vào “Phiên chuyển tiền” kiểm tra đã có phiên “Chờ […]