blank

Tại Topship, các đơn vị vận chuyển hỗ trợ tối đa đơn giao hàng 3 lần đến cho Khách hàng. Bên cạnh đó chưa có chức năng hẹn giao chính xác theo giờ. Lưu ý: GHTK: Đơn hàng giao 3 lần không thành công sẽ được lưu kho hỗ trợ lưu kho 3 ngày cho […]

blank

Nhà vận chuyển luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng hết mức có thể. Tuy nhiên, nhân viên của các nhà vận chuyển giao hàng bằng xe máy và chở theo thùng hàng gồm nhiều hàng hóa có giá trị; nên theo chính sách mỗi nhà vận chuyển khuyến khích khách hàng tại những khu […]