Import đơn hàng hàng loạt làm như thế nào?

Tải về file import đơn hàng.

Số lượng đơn hàng nhiều, việc tạo sản phẩm hay đơn hàng tốn rất nhiều thời gian, hãy để Top Ship hướng dẫn bạn tạo đơn hàng hàng loạt để tiết kiệm tối đa thời gian nhé!

Những điều cơ bản cần chú ý khi import đơn hàng Top Ship.

Thuộc tính

Đơn hàng (không giao hàng)

Đơn giao hàng (giao hàng)

Mã đơn hàng

Bắt buộc

Bắt buộc

Tên khách hàng

Bắt buộc

Bắt buộc

Số điện thoại

Bắt buộc

Bắt buộc

Mã sản phẩm

Không bắt buộc

Không bắt buộc

Tên sản phẩm

Bắt buộc

Bắt buộc

Số lượng

Bắt buộc

Bắt buộc

Đơn giá

Bắt buộc

Bắt buộc

Thành tiền (trước giảm giá)

eTop tự tính

eTop tự tính

Giảm giá (%)

Không bắt buộc

Không bắt buộc

Giảm giá (₫)

Không bắt buộc

Không bắt buộc

Thành tiền (sau giảm giá)

eTop tự tính

eTop tự tính

Tổng số lượng sản phẩm

eTop tự tính

eTop tự tính

Tổng khối lượng (kg)

Không bắt buộc

Bắt buộc nếu tạo đơn giao hàng

Địa chỉ giao hàng

Không bắt buộc

Bắt buộc nếu tạo đơn giao hàng

Địa chỉ giao hàng (tỉnh)

Không bắt buộc

Bắt buộc nếu tạo đơn giao hàng

Địa chỉ giao hàng (quận/huyện)

Không bắt buộc

Bắt buộc nếu tạo đơn giao hàng

Địa chỉ giao hàng (phường/xã)

Không bắt buộc

Bắt buộc nếu tạo đơn giao hàng

Ghi chú giao hàng

Không bắt buộc

Bắt buộc nếu tạo đơn giao hàng

Ghi chú xem hàng

Không bắt buộc

Bắt buộc nếu tạo đơn giao hàng

Tổng tiền hàng (trước giảm giá)

eTop tự tính

eTop tự tính

Tổng tiền hàng (sau giảm giá)

eTop tự tính

eTop tự tính

Giảm giá đơn hàng (₫)

Không bắt buộc

Không bắt buộc

Tổng tiền thanh toán

eTop tự tính

eTop tự tính

Tiền thu hộ COD (nếu không thu hộ để trống)

Không bắt buộc

Không bắt buộc

Thu hộ

eTop tự tính

eTop tự tính

 

GHI CHÚ:

Màu xanh dương

Bắt buộc KH phải nhập thông tin

Màu trắng

Không bắt buộc KH phải nhập thông tin

Màu xanh

eTop tự tính, KH không được tương tác, hoặc sửa vào

  

LƯU Ý

  • Mã đơn hàng xác định một đơn hàng mới
  • Sử dụng cùng mã đơn hàng để nhập nhiều dòng sản phẩm trong cùng một đơn hàng; các dòng tiếp theo trong cùng một đơn hàng có thể để trống hoặc lặp lại những dòng trước đó
    • Ví dụ 1: Đơn hàng ABC-1 để trống 2 hàng tiếp theo

 

  • Ví dụ 2: Đơn hàng ABC-3 có thông tin khách hàng “Josie Lolie” được lặp lại ở dòng dưới

 

  • Để trống mã đơn hàng, những dòng sau đó bắt buộc phải bỏ trống.
  • Nếu điền mã đơn hàng, thì cần điền các ô bắt buộc trong dòng đó.

 


TAG: #tạo đơn hàng #import đơn giao hàng #impoet don giao hang #import đơn hàng #đơn hàng import hàng loạt #imporrt đơn giao hàng
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan