Khách hàng có được hỗ trợ lên kho để lấy hàng hay không?

Trong một số Trường hợp khách hàng không thể nhận hàng khi Shipper hỗ trợ giao hoặc khách hàng có nhu cầu lên kho nhận hàng. Nhà vận chuyển sẽ hỗ trợ theo chính sách sau:

GHTK: Tùy vào khu vực kho giao, Shop liên lạc trực tiếp với Topship để được hỗ trợ cung cấp thông tin khu vực kho trong TH có hỗ trợ đến kho nhận hàng.

VTP, GHN: Hỗ trợ khách hàng đến địa chỉ kho lấy hàng.

Lưu ý: Khách hàng khi đến kho lấy hàng vui lòng mang theo giấy CMND và mã vận đơn hàng để được hỗ trợ.


TAG: #lấy hàng tại điểm #lay hang tai diem #đến kho lấy hàng
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan