Quy định giới hạn kích thước và khối lượng hàng hóa của GHTK

Khối lượng và kích thước quy định của GHTK:

  • Trong một số điều kiện thời tiết, khách quan (mưa bão, lũ lụt,…), hàng hóa có thể được giao trễ so với thời gian dự kiến.
  • GHTK nhận vận chuyển hàng hóa có khối lượng tối đa là 20kg, kích thước mỗi chiều không quá
  • Hàng hóa cồng kềnh sẽ được tính cước phí theo khối lượng quy đổi:

Khối lượng quy đổi (kg) = Chiều dài (cm) x Chiều rộng (cm) x Chiều cao (cm)/ 6000


TAG: #Khối lượng và kích thước #khoi lương va kich thuoc #kich thuoc quy dinh cua ghtk #khoi luong quy dinh cua ghtk #khoi luong va kich thuoc cua ghtk #gioi han kich thuoc #gioi han hang hoa #kich thuoc va khoi luong hang hoa #quy định kích thước và khối lượng #kích thước và hàng hóa GHTK #kich thuoc va hang hoa ghtk
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan