Lúc nào shipper qua lấy hàng khi đơn hàng được tạo xong?

Thời gian lấy hàng của shipper phụ thuộc vào thời gian tạo đơn hàng của shop, cụ thể như sau:

  • Đơn hàng được tạo trước 4h chiều, thì đơn hàng sẽ được lấy trong ngày
  • Đơn hàng được tạo sau 4h chiều thì sẽ lấy hàng vào ngày hôm sau

  • Lưu ý:

- Giao Hàng Tiết Kiệm và Giao Hàng Nhanh: lấy hàng trước 12h và 18h hằng ngày

- Viettel Post: lấy hàng trước 18h hằng ngày


TAG: #thời gian lấy hàng dự kiến #thoi gian lay hang du kien #thời gian shipper lấy hàng #khi nào lấy hàng #đơn hàng được lấy khi nào #khi nào đơn hàng được lấy hàng
Bài viết tương tự