Mỗi nhà vận chuyển hỗ trợ phát lại đơn hàng bao nhiêu lần?

Chính sách phát lại đơn hàng của từng nhà vận chuyển cụ thể như sau:

  • Đối với Giao Hàng Tiết Kiệm: Hỗ trợ giao lại tối đa 3 lần (giao không thành công tối đa quá 3 lần nhưng đơn hàng vẫn còn ở kho thì sẽ hỗ trợ giao lại miễn phí, hoặc báo lưu kho để khách tới tận kho lấy hàng)
  • Đối với Giao Hàng Nhanh: Hỗ trợ giao lại tối đa 3 lần (giao không thành công tối đa quá 3 lần nhưng đơn hàng vẫn còn ở kho thì sẽ hỗ trợ giao lại với phí kích hoạt là 11.000đ trong vòng 24h kể từ lúc đơn hàng chuyển trạng thái giao không thành công)
  • Đối với Viettel Post: Hỗ trợ giao lại tối đa 3 lần


TAG: #giao hàng không thành công #giao lại đơn hàng #hỗ trợ giao lại #thời gian lưu kho #lưu kho đơn hàng #phát lại đơn hàng #hỗ trợ phát lại đơn hàng
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan