Nhà vận chuyển có giao hẹn giờ không?

Hiện tại, tất cả các nhà vận chuyển đều không giao hẹn giờ. Tuy nhiên, có thể đảm bảo cố gắng giao sớm nhất cho Khách hàng khi hàng đến kho giao. Và cố gắng hỗ trợ sớm theo thời gian dự kiến. 
Ngoài ra, khi Khách hàng có việc bận đột xuất không thể nhận hàng có thể hẹn lại thời gian giao với Shipper ghi chú lại hỗ trợ.

 

 

 


TAG: #nvc có giao hẹn giờ không #nvc co giao hen gio khong #giao hen gio #giao hẹn giờ #có giao hẹn giờ không
Bài viết tương tự