Những thông tin cơ bản cần ghi trên một đơn hàng?

Để đảm bao giao đúng người nhận, nhanh chóng và an toàn, quy định người gửi cần in và dán phiếu gửi lên kiện hàng hoặc viết mã vận đơn lên kiện hàng. Nếu Shop tạo đơn từ nhà vận chuyển nào tại Topship vui lòng ghi mã đơn của nhà vận chuyển đó lên ứng với đơn hàng được tạo. 


TAG: #quy định lấy hàng #quy dinh lay hang #nội dung lấy hàng #noi dung đơn hàng #nội dung ghi trên đơn hàng #noi dung tren don hang
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan