Ai là người chịu phí chuyển khoản?

Phí chuyển tiền của TOPSHIP được tính dựa trên biểu phí dịch vụ của ngân hàng điện tử Vietcombank. Phí chuyển tiền sẽ do người nhận (Shop) trả, Topship không chịu chi phí này.

Tham khảo chi tiết hơn biểu phí dịch vụ của ngân hàng Vietcombank,

Để tìm hiểu dễ dàng hơn, bạn tham khảo bài viết này nhé!

Lưu ý:

  • Các mức phí quy định trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).
  • Phí được tính bằng VND.
  • Biểu phí này là biểu phí dịch vụ của ngân hàng Vietcombank, nếu biểu phí này có thay đổi thì sẽ được cập nhật trên trang web của TOPSHIP.

STT

DỊCH VỤ THANH TOÁN THEO BẢNG KÊ

MỨC PHÍ CHƯA VAT

1

Cùng Ngân Hàng

  3.300VND/TK/lần

2

Khác Ngân Hàng

  5.500VND/TK/lần

 

 


TAG: #phí chuyển tiền #Đối soát chi phí COD #chi phí vận chuyển #phí chuyển khoản ngân hàng #chuyển khoản ngân hàng #chịu phí chuyển khoản
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan