Phí giao hàng thanh toán khi nào?

Top Ship cấn trừ phí giao hàng trên tổng COD sau mỗi phiên thanh toán (Phiên thanh toán do bạn tùy chọn ở mục "LỊCH CHUYỂN KHOẢN" gồm nhiều tùy chọn như: 2,4,6 hàng tuần; 3,5 hàng tuần, hàng ngày,...) chứ không phải trên 1 đơn. Số tiền đối soát sẽ được chuyển qua số Tài khoản ngân hàng mà bạn đã cung cấp lúc tạo Shop trên eTop.vn

Các bạn chỉ việc tạo đơn hàng, sau đó quy trình như sau:

1/ Shipper đến lấy hàng.
2/ Giao hàng. 
3/ Thu COD. 
4/ Sau đó tính tổng tiền COD, tổng tiền vận chuyển. Cấn trừ, để ra số tiền eTop sẽ thanh toán cho Shop.
5/ eTop thanh toán số tiền đã cấn trừ (4).

Lưu ý:
Đối với những shop hầu như không thu COD thì Top Ship hỗ trợ mở số dư tài khoản để cấn trì phí giao hàng bằng cách gửi tiền vào số tài khoản của Top Ship. Thông tin chuyển khảon cụ thể như sau:

           - Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Công Nghệ ETOP
           - Số tài khoản: 0721000641472
           - Tại Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Kỳ Đồng
           - Nội dung chuyển khoản: tên shop + số điện

Ưu điểm:

+ KHÔNG cần kí quỹ.
+ KHÔNG thanh toán phí giao hàng trước.
+ KHÔNG cần thủ tục phức tạp, cứ tạo tài khoản rồi dùng thôi.


TAG: #thời gian thanh toán #phi van chuyen #thoi gian thanh toan #phí giao hàng #phi giao hang #phi giao hang thanh toan khi nao #thoi gian thanh toan don hang #thanh toán phí giao hàng #thanh toan phi giao hang
Bài viết tương tự