Quản lý đơn giao hàng như thế nào?

Để quản lý việc giao hàng của bạn, bạn chỉ cần thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên eTop.vn

Bước 2: Tùy chọn nhấn biểu tượng "Thiết lập cửa hàng" trên thanh menu hàng dọc.

Bước 3: Sau đó, nhấn vào mục "Đơn hàng" sẽ hiện thị giao diện như sau:

Ở đây bạn sẽ có thể tùy chọn các mục như:

1. TẠO VẬN ĐƠN (GIAO HÀNG)

2. ĐỊA CHỈ LẤY HÀNG

*Lưu ý: Tại phần này bạn có thể "Thêm/cập nhật địa chỉ lấy hàng" của bạn.

Có 2 cách cơ bản để thêm/cập nhật địa chỉ lấy hàng:

Cách 1: Thêm/cập nhật địa chỉ lấy hàng tại "POS - Tạo đơn hàng"

Cách 2: Thêm/cập nhật địa chỉ lấy hàng tại "Thiết lập cửa hàng"

3. GHI CHÚ BẮT BUỘC

  • Cho thử hàng
  • Cho xem không thử hàng
  • Không cho xem hàng

 


TAG: #sửa địa chỉ lấy hàng #cập nhật địa chỉ lấy hàng #thêm địa chỉ lấy hàng
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan