Quy định về thời gian giao nhận dịch vụ GHTK

 

 

 Thời gian tạo đơn

 

 Thời gian lấy hàng

Thời gian giao hàng (tính từ khi lấy hàng)

 Nội tỉnh

 Nội miền

Đặc biệt

Nhanh

Đặc biệt

Tiết kiêṃ

Liên miền

Nhanh

Liên miền

Tiết kiêṃ

Trước 10h30

8h30 - 12h

6h

24h

24h

3-4 ngày

48h

4-5 ngày

Từ 10h30 đến 16h00

 14h - 18h

 6h

 24h

 24h

 3-4 ngày

 48h

 4-5 ngày

 Sau 16h00

8h30 - 12h ngày kế tiếp

 6h

 24h

 24h

 3-4 ngày

 48h

 4-5 ngày

Lưu ý:

Giao hàng tới huyện xã + 1 ngày. Đơn hàng liên tỉnh, lấy hàng tại các tỉnh thành khác Hà Nội, Tp. HCM, Đà Nẵng, thời gian giao hàng + 0.5-1 ngày

Hàng hóa cấm bay sẽ được chuyển bằng đường bộ (+ 3-4 ngày)

 


TAG: #thời gian giao nhận #giao nhận GHTK #quy định giao nhận #giao hàng tiết kiệm 6 giờ #giao 12 giờ #trong trong ngày #giao 48h #giao hàng gói chuẩn #giao nhanh giao hàng topship
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan