Muốn sửa sản phẩm làm thế nào?

Để chỉnh sửa 1 sản phẩm đã có sẵn có 2 cách:

Cách 1:  Nhấn vào sản phẩm đó và tùy chọn chỉnh sửa

Bước 1: Nhấn vào sản phẩm đó và tùy chọn chỉnh sửa

 

Bước 2: Tiếp tục nhấn vào Phiên bản để:

- Thêm phiên bản sản phẩm

- Chỉnh sửa thuộc tính

 • Sao chép sản phẩm

Bước 3: Nhấn nút "Lưu" để hoàn thành

Cách 2: Tùy chọn nhấn nút "SỬA" vào cuối sản phẩm đang có hiện tại.

Bạn cũng có thể tùy chọn chỉnh sửa mô tả, thẻ, hình ảnh của sản phẩm để phù hợp với nhu cầu của người dùng.

 • Giá hàng loạt: Giá của sản phẩm hàng loạt, tức là bạn chỉ cần nhập 1 lần để áp dụng cho tất cả phiên bản, thuộc tính có trong sản phẩm.
 • Mã thuộc tính: Là mã để phân biệt chính xác sản phẩm có thuộc tính nào, phiên bản nào. Khi có mã này, bạn sẽ kiểm kho, giao hàng, bán hàng chính xác hơn. Giảm rất nhiều rủi ro thất thoát trong bán lẻ. Thường dùng mã 12-16 ký tự.
 • Giá bán (Bắt buộc): Là giá mà sẽ thể hiện trên sản phẩm khi bán hàng, tạo đơn hàng, trên eTop, trên website, giao tiếp khách hàng.
 • Hình ảnh: Hình ảnh thể hiện sản phẩm, để bạn hoặc khách hàng phân biệt được sản phẩm chính xác, thực tế hơn.
 • Mô tả: Mô tả chi tiết về sản phẩm, để khi đồng bộ sản phẩm ra bên ngoài, khách hàng của bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm của bạn.
 • Gắn thẻ (TAG):
  • Thẻ mang nhiều ý nghĩa đối với 1 sản phẩm bất kỳ.
  • Giúp phân loại sản phẩm theo bộ sưu tập.
  • SEO keyword tìm kiếm sản phẩm theo thẻ.
  • Tạo internal-link rất hiệu quả

Cuối cùng, nhấn nút "Lưu" để hoàn thành


TAG: #Sửa sản phẩm #sua san pham #sua san pham tai top ship #sửa sản phẩm #sửa sản phẩm làm thế nào #làm thế nào để sửa sản phẩm #cách sửa sản phẩm #sửa sản phẩm tại topship #topship sửa sản phẩm
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan