Các cửa hàng được tạo trên một tài khoản đều có thông tin riêng biệt, chủ shop luôn có thể chỉnh sửa chúng bất cứ lúc nào trên điện thoại. Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại ứng dụng TOPSHIP trên điện thoại. Cài đặt TOPSHIP trên iOS: https://apps.apple.com/us/app/topship-plus/id1534972014 Cài đặt TOPSHIP trên Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.topship.bpp Bước […]

blank

Địa chỉ lấy hàng của mỗi cửa hàng luôn có thể cập nhật bằng cách chỉnh sửa, xóa hoặc thêm mới ngay tại ứng dụng TOPSHIP trên điện thoại bằng các thao tác đơn giản sau. Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại ứng dụng TOPSHIP trên điện thoại. Cài đặt TOPSHIP trên iOS: https://apps.apple.com/us/app/topship-plus/id1534972014 […]

blank

Khi đăng ký tài khoản tại TOPSHIP, chủ shop chưa được yêu cầu thêm thông tin địa chỉ lấy hàng. Vì vậy, để có thể tạo đơn giao hàng thành công, chủ shop cần thiết lập ít nhất một địa chỉ lấy hàng, theo các thao tác đơn giản sau. Bước 1: Đăng nhập tài […]

blank

Mật khẩu của một tài khoản TOPSHIP luôn có thể được thay đổi một cách dễ dàng ngay trên ứng dụng điện thoại qua các thao tác đơn giản sau. Bước 1: Đăng nhập tài khoản vào ứng dụng TOPSHIP trên điện thoại. Cài đặt TOPSHIP trên iOS: https://apps.apple.com/us/app/topship-plus/id1534972014 Cài đặt TOPSHIP trên Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.topship.bpp […]

blank

Chủ shop có thể sử dụng nền tảng Bước 1: Truy cập ứng dụng TOPSHIP trên điện thoại. Cài đặt ứng dụng trên điện thoại iOS: https://apps.apple.com/us/app/topship-plus/id1534972014 Cài đặt ứng dụng trên điện thoại Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.topship.bpp Bước 2: Nhập số điện thoại bạn đã sử dụng để đăng ký.   Bước 3: Bạn sẽ được chuyển […]

blank

Tại TOPSHIP, với mỗi tài khoản, người dùng có thể tạo nhiều cửa hàng khác nhau để tiện quản lý trong cùng một hệ thống. Ngoài cửa hàng đầu tiên khi tạo cùng lúc với tài khoản được chọn làm mặc định, chủ shop có thể tạo các cửa hàng khác qua các thao tác […]