Tạo đơn hàng trong POS Topship.vn

Tạo đơn hàng mà không cần tạo đơn giao hàng trong eTop POS

1: Tùy chọn nút lệnh Thiết lập cửa hàng – tùy chọn Giao hàng để chọn thông tin

 

2: Nhấn chọn Tạo quản lý đơn hàng, nhấn tùy chọn “Cập nhật”. Lúc này shop có thể tạo đơn hàng để quản lý mà không cần tạo đơn giao hàng.

 

 

3: Vào POS tạo đơn hàng theo các bước sau:

Bước 1: Nhấn chọn nút lệnh POS trên thanh menu.

 

 

Phần thông tin khách hàng gồm có:

  1. Họ tên khách hàng
  2. Số điện thoại
  3. Địa chỉ khách hàng gồm: Tỉnh thành – Quận huyện – Phường xã – Địa chỉ cụ thể

Phần đơn hàng gồm có:

  1. Tổng tiền hàng (số tiền tương ứng của sản phẩm bán ra)
  2. Phí vận chuyển tính với khách (sẽ tự động cộng dồn vào số tiền khách phải trả khi shop nhập phí vận chuyển)
  3. Giảm giá: Có hai lựa chọn dành cho shop
  • Giảm giá theo %
  • Giảm giá theo mệnh giá tiền
  1. Ghi chú đơn hàng
  2. Khách phải trả: số tiền tổng sau khi cộng phí vận chuyển (nếu có), giảm giá (nếu có) với tổng tiền hàng

Bước 2: Chọn sản phẩm muốn tạo đơn hàng (có thể thực hiện trước hoặc sau bước 1)

Bước 3: Nhập thông tin khách hàng vào ô bên phải giao diện: 

 

 

Bước 4: Sau khi nhập đầy đủ thông tin vào đơn hàng. Nhấn "Tạo đơn hàng”

Bước 5: Vào đơn hàng của tôi để kiểm tra đơn hàng mới tạo xong.

 

 

Khi nhấn tạo đơn hàng thì chi tiết đơn hàng không hiển thị nhà vận chuyển. 

Để tạo đơn giao hàng sau khi tạo đơn hàng, nhấn vào mã đơn hàng, sau đó chọn nhà vận chuyển và "Tạo đơn giao hàng".

 


TAG: #tạo đơn hàng #Tạo đơn hàng trong POS #tao dơn hang trong POS #Tạo đơn hàng trong POS Topship.vn
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan