Tạo đơn hàng trong POS eTop.vn

Tạo đơn hàng mà không cần tạo đơn giao hàng trong eTop POS

Để tạo được đơn giao hàng, chúng ta thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Nhấn chọn nút lệnh POS trên thanh menu dọc.

Khi đó giao diện sẽ hiển thị như sau:

Bước 2: Chọn sản phẩm muốn tạo đơn hàng (có thể thực hiện trước hoặc sau bước 1)

Bước 3: Nhập thông tin vào ô bên phải giao diện

Phần KHÁCH HÀNG gồm có:

eTop đã có tính năng mới "Quản lý khách hàng" giúp shop có thể tìm kiếm khách hàng cũ đã tạo đơn hoặc thêm trực tiếp thông tin của khách hàng mới

*Đối với khách hàng cũ đã tạo đơn:

- Shop chỉ cần tìm kiếm tên hoặc số điện thoại của khách hàng, khi đó sẽ hiển thị và tự điền thông tin của khách hàng vào đơn hàng đang tạo.

*Đối với khách hàng mới:

 Nhấn vào biểu tượng thêm khách hàng:

Khi đó giao diện sẽ hiển thị như bên dưới, shop nhập: Tên khách hàng - Số điện thoại

 Phần ĐƠN HÀNG gồm có:

1. Tạm tính: Tổng tiền hàng (số tiền tương ứng của sản phẩm bán ra)

2. Giảm giá: Có hai lựa chọn dành cho shop

  • Giảm giá theo %
  • Giảm giá theo mệnh giá tiền
  • Ghi chú đơn hàng

3. Phụ thu: Gồm các loại: Phí ship tính với khách, Thuế hoặc Khác

4. Khách phải trả: số tiền tổng sau khi, giảm giá (nếu có) hoặc phụ thu (nếu có) với tổng tiền hàng

5. Ghi chú đơn hàng

Bước 4: Nhấn vào botton Giao hàng để tùy chọn “Có” hoặc “Không” giao hàng

Bước 5: Sau khi nhập đầy đủ thông tin vào đơn hàng. Nhấn "Tạo đơn hàng và đơn giao hàng”

Bước 6: Vào đơn hàng của tôi để kiểm tra đơn hàng mới tạo xong.

 

LƯU Ý BẮT BUỘC: IN - Dán hoặc Ghi mã đơn giao hàng lên đơn hàng để Shipper lấy hàng.


TAG: #tạo đơn hàng #Tạo đơn hàng trong POS #tao dơn hang trong POS #Tạo đơn hàng trong POS Topship.vn
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan