Thắc mắc Giao hàng

Lúc nào shipper qua lấy hàng khi đơn hàng được tạo xong?

Thời gian lấy hàng của shipper phụ thuộc vào thời gian tạo đơn hàng của shop, cụ thể như trong bài viết của Topship. Cụ thể, đơn hàng được tạo trước 4h chiều, thì đơn hàng sẽ được lấy trong ngày. Đơn hàng được tạo sau 4h chiều thì sẽ lấy hàng vào ngày hôm sau.


Thay đổi địa chỉ giao hàng như thế nào?

Đơn hàng thay đổi địa chỉ giao hàng sẽ được tính theo chính sách hỗ trợ của nhà vận chuyển.  Lưu ý: chỉ đổi địa chỉ giao hàng của đơn hàng cùng nội tỉnh khu vực giao nhận.


Quy định về thời gian giao hàng dự kiến?

Thời gian giao hàng dự kiến sẽ được thể hiện cụ thể khi Shop tạo đơn giao hàng. Kèm theo đó Shop có thể linh hoạt theo dõi đơn hàng của mình trong phần quản lý đơn giao hàng TOPSHIP.


TAG: #thoi gian lay hang du kien #thời gian shipper lấy hàng #khi nào lấy hàng #đơn hàng được lấy khi nào #khi nào đơn hàng được lấy hàng #địa chỉ lấy hàng trên App điện thoại #thay doi dia chi lay hang #thay đổi địa chỉ #thay đổi địa chỉ lấy hàng #thay đổi địa chỉ lấy hàng trên app #thay đổi đại chỉ giao hàng #thay doi dia chi giao hang #thay doi dia chi giao #thay doi dia chi giao hang noi tinh #thay đổi địa chỉ giao #địa chỉ giao hàng #thay đổi thông tin địa chỉ #hỗ trợ thay đổi địa chỉ. #thay doi dia chi lay #thay đổi địa chỉ lấy hàng tại Topship #thay đổi thông tin lấy hàng #ho tro giao hang #so lan giao hang #giao hang ho tro #giao hang ho tro ghn #hỗ trợ giao hàng #thời gian giao hàng #ho tro giao hang topship #thời gian dự kiến #thoi gian du kien #du kien giao hang #giao hang du kien #quy định giao hàng dự kiến #quy dinh giao hang du kien #Delay giao hàng #delay giao hang #delay giao hàng #số lần hẹn giao hàng #thời gian giao hàng của ght
Nhóm bài viết liên quan