Thanh toán

Phương thức thanh toán của Topship như thế nào?

Tiền đơn hàng của khách hàng sẽ được Topship thanh toán và đối soát vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 bằng hình thức thanh toán qua ngân hàng Vietcombank dựa trên số tài khoản khách hàng cung cấp lúc tạo tài khoản Topship để sử dụng dịch vụ miễn phí.


Phí giao hàng thanh toán khi nào?

ETOP cấn trừ phí giao hàng trên tổng COD sau mỗi phiên thanh toán (Phiên thanh toán do bạn tùy chọn ở mục "LỊCH CHUYỂN KHOẢN" gồm nhiều tùy chọn như: 2,4,6 hàng tuần; 3,5 hàng tuần,...).


TAG: #phương thức TT #phuong thuc thanh toan #Phương thức thanh toán #Phương thức thanh toán của Topship #phuong thuc thanh toan topship #thanh toán topship #thanh toan topship #thời gian thanh toán #phi van chuyen #phi giao hang Topshi #thoi gian thanh toan
Nhóm bài viết liên quan