Thay đổi địa chỉ lấy hàng như thế nào?

Đối với đơn hàng chưa lấy hàng, mỗi nhà vận chuyển sẽ có chính sách hỗ trợ khi lấy hàng;

GHTK: Hủy đơn hàng tạo lại hoặc gửi yêu cầu thay đổi địa chỉ lấy hàng (với số lượng đơn ít)

GHN và VTP: Hủy đơn và tạo lại để cập nhật địa chỉ mới lấy hàng.


TAG: #thay doi dia chi lay hang #thay đổi địa chỉ lấy hàng #thay doi dia chi lay #thay đổi địa chỉ lấy hàng tại Topship #thay đổi thông tin lấy hàng
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan