Thay đổi địa chỉ lấy hàng trên App điện thoại như thế nào?

Để thay đổi địa chỉ lấy hàng mặc định, Shop truy cập vào mục thông tin cửa hàng của tôi để tạo và chỉnh sửa theo hướng dẫn chi tiết dưới đây:

Bước 1: Truy cập vào Mục Cửa hàng của tôi

Bước 2: Nhấp vào phần địa chỉ lấy hàng, cập nhật thông tin mới:

Bước 3: Hoàn tất thay đổi và cập nhật địa chỉ mới.

Như vậy với 3 bước đơn giản Shop đã có thể thay đổi địa chỉ lấy hàng mặc định.


TAG: #địa chỉ lấy hàng trên App điện thoại #thay doi dia chi lay hang #thay đổi địa chỉ #thay đổi địa chỉ lấy hàng #thay đổi địa chỉ lấy hàng trên app
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan