Quy định về thời gian giao hàng dự kiến?

Mỗi đơn hàng được tạo từ Topship đều thể hiện thời gian lấy và giao dự kiến cụ thể dưới gói cước. Shop có thể dựa vào thời gian dự kiến này để ước lượng thời gian Khách hàng nhận hàng, hỗ trợ nhiều hơn cho việc kinh doanh.

Dưới mỗi đơn hàng đều thể hiện thời gian dự kiến như trên, Shop lưu ý thời gian dự kiến không đúng 100%, phụ thuộc vào khu vực, thời gian tạo đơn và mùa dịch vụ cũng như năng lực vận chuyển của nhà vận chuyển.

 


TAG: #thời gian dự kiến #thoi gian du kien #du kien giao hang #giao hang du kien #quy định giao hàng dự kiến #quy dinh giao hang du kien
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan