Tìm kiếm

Đối soát chi phí COD

Để đối soát tiền thu hộ (COD), những phiên chuyển tiền mà eTop đã đối soát với bạn, khi nhấn xem chi tiết, tất cả thông tin sẽ được xổ ra hết cho Shop dễ xem và thống kê đối soát.


TAG: #Đối soát chi phí COD #doi soat chi phi COD #doi soat cod #đối soát COD #chi phi Cod