Tìm kiếm

Tạo đơn hàng trong POS Topship.vn

Tạo đơn hàng trong POS tiện lợi, tiết kiệm thời gian và dễ quản lý đơn tại Top Ship - giao hàng nhanh tiết kiệm. Tạo đơn hàng mà không cần tạo đơn giao hàng trong eTop POS. Tùy chọn nút lệnh Thiết lập cửa hàng – tùy chọn Giao hàng để chọn thông tin.


Quy trình tạo đơn hàng trên Topship

TopShip hướng dẫn tạo đơn hàng một cách đơn giản và nhanh chóng nhất để có thể tạo đơn giao hàng, sử dụng dịch vụ vận chuyển. Chi tiết Shop đọc kĩ hướng dẫn trong bài viết.


TAG: #tạo đơn hàng #Tạo đơn hàng trong POS #tao dơn hang trong POS #Tạo đơn hàng trong POS Topship.vn #Quy trình tạo đơn hàng #tạo đơn hàng trên Top ship #quy trinh tao don #tao don hang tren top ship #sửa địa chỉ lấy hàng #cập nhật địa chỉ lấy hàng #thêm địa chỉ lấy hàng #thay đổi địa chỉ lấy hàng