Tìm kiếm

Hướng dẫn quản lý giao hàng - Topship.vn

Quản lý giao hàng tại Topship.vn - giao hàng nhanh tiết kiệm, thiết lập các thông tin cơ bản để thực hiện đơn giao hàng, cũng như nắm các thông tin để quản lý trạng thái giao hàng, chuyển tiền thu hộ,..


Tạo đơn hàng trong POS Topship.vn

Tạo đơn hàng trong POS tiện lợi, tiết kiệm thời gian và dễ quản lý đơn tại Top Ship - giao hàng nhanh tiết kiệm. Tạo đơn hàng mà không cần tạo đơn giao hàng trong eTop POS. Tùy chọn nút lệnh Thiết lập cửa hàng – tùy chọn Giao hàng để chọn thông tin.


Tạo đơn giao hàng trong POS của Topship.vn

TopShip là một sản phẩm của eTop.vn, POS trong eTop.vn có chức năng tạo đơn hàng tại TopShip. Tạo đơn giao hàng nhanh chóng với chi phí rẻ nhất bẳng cách nhấn vào mục POS- tạo đơn hàng để thao tác theo hướng dẫn trong bải viết.


TAG: #quản lý giao hàng #giao hàng topship #quản lý giao hàng - Topship.vn #quản lý đơn giao hàng #quan ly giao hang topship #quản lý giao hàng topship #tạo đơn hàng #Tạo đơn hàng trong POS #tao dơn hang trong POS #Tạo đơn hàng trong POS Topship.vn #Tạo đơn giao hàng trong POS #tạo don giao hang POS #tạo đơn GH #tạo đơn giao hàng trên pos #hướng dẫn tạo đơn giao hàng #so sánh giá #chi phí vận chuyển #phi giao hang Topshi #phi van chuyen #chi phí Topship #chi phi topship #van chuyen topship #tích hợp topship #tich hop topship #hướng dẫn so sánh #huong dan so sanh #so sanh gia topship #uu diem gia viettel #ưu điểm giá viettel #so sanh gia viettel #so sánh giá Viettel #ưu điểm giá VTP #uu dien gia VTP #giá rẻ #giao hàng giá rẻ #viettel post #top ship #topship #topship.vn #giá tiết kiệm