Tìm kiếm

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của GHN

GHN sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Khách hàng nếu Bưu gửi bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc xảy ra trong quá trình GHN cung ứng Dịch vụ gây ra do lỗi của GHN. Trách nhiệm của GHN chỉ giới hạn trong thiệt hại và tổn thất trực tiếp và thực tế gây ra cho hoặc liên quan đến Bưu gửi.


Chính sách của Giao Hàng Nhanh

Giá vận chuyển tại Topship thiết lập riêng và so sánh luôn rẻ hơn so với giá thị trường và không cần cam kết số lượng đơn hàng. Giao nội thành 16.500/3kg. Đặc biệt giao đồng giá trên Toàn Quốc 32.000đ/kg. Với tỷ lệ Giao thành công: 95.19%-Giao đúng dự kiến: 93.27%.


TAG: #bồi thường thiệt hại của GHN #GHN boi thuong #GHN bồi thường thiệt hại #trach nhiem boi thuong thiet hai #ghn boi thuong thiet hai #thiet hai boi thương #trach nhiem boi thuong #chinh sach GHN #chinh sach den bu #Chính sách Top Ship #Chính sách bảo mật #chính sách bảo hiểm #chính sách đền bù #Giao Hàng Nhanh (GHN) #GHN chính sách