Tìm kiếm

Bảo mật thông tin đơn hàng

Top Ship sở hữu lưu trữ dữ liệu, cơ sở dữ liệu và tất cả các quyền đối với ứng dụng Topship. Tuy nhiên chúng tôi không yêu cầu sử dụng các quyền của dữ liệu của bạn.


Chính sách bảo mật Topship

eTop yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin cơ bản bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, số tài khoản ngân hàng, địa chỉ khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của eTop và một số thông tin không bắt buộc khác khi khách hàng muốn tương tác với một số nội dung trên website và ứng dụng eTop. eTop sử dụng các thông tin này nhằm liên hệ xác định, xác thực , thanh toán và đảm bảo quyền lợi, cải thiện dịch vụ cho Khách hàng khi cần thiết.


TAG: #bảo mật đơn hàng #bảo mật thông tin #bảo mật thông tin đơn hàng #bảo mật thông tin ĐH #Thông tin bảo mật đơn hàng #bảo mật topship #bảo mật đơn hàng topship #Chính sách bảo mật #Chính sách bảo mật Top Ship #chinh sach bao mat #chính sách bảo mật #thong tin bao mat #bao mat thong tin