Tìm kiếm

Quản lý đơn giao hàng như thế nào?

Để quản lý việc giao hàng của bạn, Shop truy cập vào mục Topship để quản lý các trạng thái đơn giao hàng của mình. Xem chi tiết bạn chỉ cần thực hiện các thao tác dưới đây!


Chỉnh sửa bộ sưu tập sản phẩm làm thế nào?

Bộ sưu tập là nơi để phân loại lưu trữ, phân tích sản phẩm nhưng cấu trúc và ý nghĩa khác nhiều so với Danh mục sản phẩm. Sản phẩm có thể nằm trong nhiều bộ sưu tập khác nhau. Tùy chọn nhấn biểu tượng "Thiết lập cửa hàng" trên thanh menu dọc. Nhấn vào mục "Bộ sưu tập" để chỉnh sửa.


TAG: #sửa địa chỉ lấy hàng #thêm địa chỉ lấy hàng #cập nhật địa chỉ lấy hàng #thay đổi địa chỉ lấy hàng #danh mục sản phẩm #giao hàng #tạo bộ sưu tập #thêm bộ sưu tập #chinh sua bo suu tap #chỉnh sửa bộ sưu tập sản phẩm