Tìm kiếm

Chính sách bảo hiểm, bồi thường đơn hàng Top Ship

TOPSHIP - một sản phẩm của ETOP.VN - là nền tảng kết nối các nhà vận chuyển. Vì vậy, TOPSHIP không có chính sách bảo hiểm riêng của mình, vì chênh lệch giá, chính sách hay loại hình dịch vụ giữa các nhà vận chuyển khác nhau.


Chính sách về bồi thường hàng hóa của AhaMove

Cơ sở để xác định giá trị thiệt hại là Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn trực tiếp (“Hóa Đơn”) tương ứng với lượng Hàng Hóa vận chuyển bị thiệt hại theo biên bản bàn giao hàng hóa giữa Khách Hàng và Tài xế của AhaMove.


TAG: #chính sách bảo hiểm #chính sách bồi thường #bồi thường top ship #chính sách bảo hiểm đơn hành #chính sách topship #chinh sach topship #chính sách bồi thường AhaMove #CS bồi thường #chinhsach boi thuong #boi thuong ahamove tai Top Ship #chính sách bồi thường tại topship #bồi thường hàng hóa thiệt hại