Tìm kiếm

Chỉnh sửa bộ sưu tập sản phẩm làm thế nào?

Bộ sưu tập là nơi để phân loại lưu trữ, phân tích sản phẩm nhưng cấu trúc và ý nghĩa khác nhiều so với Danh mục sản phẩm. Sản phẩm có thể nằm trong nhiều bộ sưu tập khác nhau. Tùy chọn nhấn biểu tượng "Thiết lập cửa hàng" trên thanh menu dọc. Nhấn vào mục "Bộ sưu tập" để chỉnh sửa.


TAG: #danh mục sản phẩm #giao hàng #cập nhật địa chỉ lấy hàng #sửa địa chỉ lấy hàng #tạo bộ sưu tập #thêm bộ sưu tập #chinh sua bo suu tap #chỉnh sửa bộ sưu tập sản phẩm